Nepremičnine SLO

Vrednost cerkvenih nepremičnin v Sloveniji okoli 800 milijonov evrov
Katoliška cerkev je lastnik ali solastnik več kot 31.000 nepremičnin

Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije je skupna posplošena tržna vrednost cerkvenih nepremičnin na dan 22.5.2012 okoli 800 milijonov evrov, cerkev pa je lastnik ali solastnik neverjetnih 31.313 nepremičnin (v izključni lasti okoli 27.000), njihovih sestavin pa je 38.384. Gre za nepremičnine, ki jih imajo nadškofije, škofije, župnije, redovi, ne obsega pa nepremičnin, ki so v lasti drugih cerkvenih organizacij, npr. katoliških društev, podjetij, … Med nepremičnine spadajo stavbe oz. njihovi deli in zemljiške parcele (stavbne, kmetijske …), katerih površina je več kot 40.000 ha.

Vrednost nepremičnin, kjer je cerkev 100% lastnik:
● župnije: 506 milijonov
● škofije: 154 milijonov
● redovi: 63 milijonov
Skupaj: 724 milijonov

Vrednost nepremičnin, kjer je cerkev solastnik:
● skupaj: 190 milijonov
● delež cerkve: 80 milijonov (ocena)
Skupaj: 804 milijone evrov

Nekaj največjih lastnikov (brez solastniškega deleža)

Škofije:
● Nadškofija Ljubljana: 114,3 milijona
● Nadškofija Maribor: 25,4 milijona
● Škofija Novo mesto: 5,9 milijona
● Škofija Koper: 4,7 milijona
● Škofija Celje: 2,8 milijona
● Škofija Murska Sobota: 1,0 milijon

Župnije:
● ljubljanske župnije: 40 milijonov
● Župnija Sv. Martin Velenje: 7,5 milijona
● Župnija Vodice: 5,7 milijona
● Župnija Vrhnika: 5,7 milijona
● Župnija Kranj – Šmartin: 5,1 milijona
● Župnija Bled: 4,8 milijona

Redovi:
● Uršulinski samostan Sv. Duh: 6,5 milijona
● Misijonska družba – Lazaristi: 5,3 milijona
● Cistercijanska opatija Stična: 5,3 milijona
● Uršulinski samostan Ljubljana: 4,4 milijona
● Benediktinski priorat Maribor: 3,9 milijona

Zgornje vrednosti izhajajo iz podatkov, ki jih je pridobilo Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve od Geodetske uprave Republike Slovenije dne 30.5.2012.

Geodetska uprava pravi:

V priloženih excell datotekah (Casopis_Razmisli_20120522_A.xls ter Casopis_Razmisli_20120522_B.xls) vam posredujemo zahtevane informacije, in sicer sezname, izdelane na osnovi podatkov registra nepremičnin z dne 22.5.2012:

preglednica Casopis_Razmisli_20120522_A.xls: vsebuje informacije o subjektih, ki smo jih lahko identificirali na podlagi vašega prvega zahtevka, pri čemer so informacije oblikovane v skladu z vašim drugim zahtevkom. Vsebina in obseg informacij se lahko razlikuje od vsebine in obsega informacij, ki ste jih že prejeli v datoteki Casopis_Razmisli_20120509.xls, saj so informacije pripravljene iz podatkovne baze, ki se dnevno spreminja;

preglednica Casopis_Razmisli_20120522_B.xls: vsebuje informacije o subjektih, ki smo jih lahko identificirali na podlagi vašega drugega zahtevka.

Opis posameznih polj in kontrolne vsote so navedene v vsaki posredovani datoteki na listu INFO. Ponovno vas želimo opozoriti, da Geodetska uprava ne vodi razvida organizacij, ki se uvrščajo pod naziv “katoliška cerkev” oz. razvida verskih objektov, in da so posredovane informacije rezultat, pridobljen na podlagi ujemanja nazivov organizacij iz seznamov, posredovanih z vaše strani, z nazivi, kot so vpisani v Registru nepremičnint. Glede na vaše vprašanje “ali so v nepremičninah zajete tudi cerkve in drugi verski objekti in če da, koliko jih je”, vam informacije ne moremo podati, saj ni jasno opredeljeno, kateri so ti drugi verski objekti. Določene informacije o tem lahko pridobite iz priložene vrste rabe objekta, ki je vpisana pri delih stavb (CC_klasifikacija).

Datoteki, ki vsebujeta podatke:
– preglednica Casopis_Razmisli_20120522_A.xls
– preglednica Casopis_Razmisli_20120522_B.xls

Več o tem je v knjigi Denar je cerkveni bog.

 


Print pagePDF pageEmail page

O bogastvu cerkve

Nietzche:
Cerkev je največja korupcija, kar si jih je mogoče zamisliti.

Škof Hieronim:
Mi kar gorimo od pohlepa po denarju in medtem ko rohnimo proti denarju, polnimo vreče z zlatom in nič nam ni dovolj.

Kardinal Vagnozzi:
Samo s skupnimi močmi vseh treh varnostnih služb KGB, CIA in Interpola bi morda lahko dobili vsaj približen podatek o celotnem bogastvu Vatikana in kje vse se nahaja.