Nepremičnine

Katoliška cerkev je največji nepremičninski posestnik

Katoliška cerkev v svetu in Sloveniji neposredno ali preko svojih organizacij poseduje izjemno velik nepremičninski fond. Cerkev je svoje nepremičnine pridobivala skozi stoletja in tisočletja, pridobiva jih še danes. Vrednost svetovnega nepremičnega cerkvenega premoženja je zelo težko oceniti, ni pa pretirano reči, da je daleč preko 1 000 milijard evrov, saj je samo vrednost nepremičnin v Italiji okoli 1 200 milijard evrov. Katoliška cerkev je največji nedržavni posestnik nepremičnin na zahodu. Izjemno bogastvo torej. Podobno je tudi v Sloveniji. Katoliška cerkev poseduje tisoče in tisoče nepremičnin, vseh je po podatkih Geodetske uprave preko 31 000. Ima več tisoč stavb in okoli 40 000 ha raznih zemljišč. To premoženje je po podatkih GURS-a na dan 22.5.2012 vredno okoli 800 milijonov evrov, pri čemer v to vrednost niso vštete nepremičnine, ki so od katoliških društev, strank …, torej tiste, ki ne spadajo direktno v cerkev.

Katoliška cerkev je na račun vračila nacionaliziranega premoženja že dobila vrnjeno za okoli 200 milijonov evrov premoženja, vsi postopki pa še niso končani. Poleg tega je cerkev dobila še mnogo sredstev na račun odškodnin za nezmožnost uporabe nacionaliziranega premoženja, tako je npr. dobila kar 8,1 milijona evrov odškodnine za nezmožnost uporabe denacionaliziranega objekta na Vrbanski 30 v Mariboru, kot tudi 221.000 evrov odškodnine za nezmožnost uporabe objekta v Kamniku, kjer je sicer okrajno sodišče. Zneski iz tega naslova bodo visoki in se bodo verjetno gibali v desetine milijonov evrov. Zanimivo pri vsem tem je tudi dejstvo, da so edino cerkve oz. verske skupnosti upravičenci za vračilo premoženja fevdalnega izvora, druge osebe pa ne. Jasno je, zakaj se samo verskim skupnostim vrača to premoženje. Zaradi katoliške cerkve oz. nemoči slovenske države v razmerju do Vatikana. Na ta način se neizmerno povečuje cerkveno premoženje, s katerim upravlja tuj vladar – vladar, ki spada v kategorijo absolutističnih vladarjev. Čeprav je Slovenija po ustavi demokratična republika, z delom premoženja pri nas upravlja tuj absolutistični vladar, saj po kanonu 333 Zakonika cerkvenega prava namreč zoper sodbo, odlok ali odločbo papeža ni ne priziva ne pritožbe. Cerkev je dobila vrnjenih že več 1000 ha raznih zemljišč, vključno z gozdovi, večje število stanovanjskih enot in poslovnih prostorov. Nihče v zasebnem sektorju v Sloveniji ne bo imel v lasti toliko nepremičnin kot katoliška cerkev preko svojih subjektov. Tako kot je v drugih zahodnih deželah, je tudi v Sloveniji: cerkev postaja največji nedržavni zemljiški oz. nepremičninski posestnik. Koliko se bo njeno premoženje povečalo še za odškodnine za nezmožnost uporabe nacionaliziranih nepremičnin, je še uganka. Bodo pa te številke izjemno velike, saj je država mariborski nadškofiji samo za odškodnino za nezmožnost uporabe objekta na Vrbanski 30 v Mariboru priznala 8,1 milijona evrov. Če znaša samo odškodnina za ta objekt 8 milijonov evrov, koliko bodo znašale odškodnine za vse cerkvene objekte? Ali bodo šle številke v desetine ali celo stotine milijonov, saj denacionalizacijski postopki trajajo izjemno dolgo?

Katoliška cerkev je v postopku denacionalizacije dobila vrnjenih nepremičnih za okoli 200 milijonov evrov, nekaj pa še bo. Vsega vrnjenega premoženja bo za okoli 250 milijonov evrov. Če je vrednost odvzetih nepremičnih okoli 250 milijonov, vrednost vseh njenih nepremičnin pa okoli 800 milijonov evrov, je jasno, da je komunistična Jugoslavija odvzela cerkvi malo nepremičnin. Ali pa je cerkev kljub svoji zatrjevani revščini v času komunizma na veliko pridobivala nepremičnine. Mogoče tako, da je duhovnik stal ob umirajočem, ko je ta delal oporoko? Jih je kupovala? Če da, ali ni bila revna? Denar iz tujine? Ali je kakšen drug razlog za to neskladje?

Več o tem je v knjigi Denar je cerkveni bog.


Print pagePDF pageEmail page

O bogastvu cerkve

Nietzche:
Cerkev je največja korupcija, kar si jih je mogoče zamisliti.

Škof Hieronim:
Mi kar gorimo od pohlepa po denarju in medtem ko rohnimo proti denarju, polnimo vreče z zlatom in nič nam ni dovolj.

Kardinal Vagnozzi:
Samo s skupnimi močmi vseh treh varnostnih služb KGB, CIA in Interpola bi morda lahko dobili vsaj približen podatek o celotnem bogastvu Vatikana in kje vse se nahaja.