Erar razkriva cerkvene finančne tančice

Katoliška cerkev ves čas poudarja, kako revna je in da so glavni vir njenih prihodkov verniki. Da je to vsaj zelo vprašljivo, je poskrbel Supervizor, spletna aplikacija Komisije za preprečevanje korupcije, preko katere je mogoče spremljati izdatke javnih institucij, ki se nanašajo na blago in storitve. V okviru tega je tako mogoče videti denarni tok iz javne v sfero katoliške cerkve, ki jo sestavljajo škofije, župnije, slovenska škofovska konferenca, organizacije karitasa, zavodi, društva, podjetja, ki so pod vplivom cerkve, cerkvene stranke  … Podatki kažejo, da je katoliška cerkev v času 2003-2011 na kakršni koli pravni podlagi prejela povprečno letno več kot 20 milijonov evrov, kar znese skupaj več kot 200 milijonov evrov. Seveda v to ni všteta vrednost nepremičnin, ki so bile vrnjene cerkvi v naravi v okviru denacionalizacijskih postopkov. Če upoštevamo še obdobje 2000-2002, smo slovenski davkoplačevalci prisilno dali katoliški cerkvi in njenim satelitom vsaj kakšnih 260 milijonov evrov. Mogoče se vsota, ki jo je cerkev dobila od davkoplačevalcev samostojne Slovenije (1991-2011), vključno z vračilom nepremičnin fevdalnega in drugega izvora, že približuje 500 milijonom evrov, če ni ta številka že presežena. Revna Slovenija financira super bogato cerkev, katere bogastvo po vsem svetu znaša več tisoč milijard evrov, samo v Sloveniji pa je njeno nepremično premoženje vredno okoli 800 milijonov evrov, če ne še več. Namesto, da bi država denar namenila za razvojne projekte in pomoč ljudem, ga transferira organizacijam tuje pravne osebe, ki sploh ne priznava(jo) slovenske ustave, če nasprotuje njenim evangelijem. Država torej deluje v korist tujca in proti lastnim državljanom. Država kot hlapec cerkve?

Nekateri prejemniki javnih sredstev iz cerkvene sfere (2003-2011)

Škofije:
– Nadškofija Maribor: 14,99 milj.
– Nadškofija Ljubljana: 7,53 milj.
– Škofija Koper: 1,95 milj.
– Škofija Celje: 0,89 milj.
– Škofija Novo mesto: 0, 53 milj.
– Slovenska škofovska konferenca: 1,31 milj.

Zavodi:
– Zavod sv. Stanislava: 25,67 milj.
– Zavod Antona Martina Slomška: 12,63 milj.
– Zavod sv. Frančiška Saleškega: 9,71 milj.
– Škofijska gimnazija Vipava: 9,43 milj.
– Zavod sv. Terezije: 3,70 milj.
– Zavod sv. Cirila in Metoda Beltinci: 3,13 milj.
– Zavod Župnije Trnovo: 2,19 milj.
– Zavod Dominik Savio-karitas Domžale: 2,04 milj.
– Marijin vrtec, Cerklje: 2,10 milj.
– Zavod Sv. Rafaela Vransko: 1,61 milj.
– Uršulinski zavod: 1,42 milj.
– Frančiškanski družinski inštitut: 1,29 milj.
– Miklavžev zavod Murska Sobota: 1,35 milj.
– Opatijski zavod Celje: 1,84 milj.

Redovi:
– Konferenca red. ustanov Slovenije: 4,33 milj.
– Usmiljenke sv. Vincencija Pavelskega – Zagrebške usmiljenke: 0,97 milj.
– Slov. frančiškanska provinca sv. Križa: 0,78 milj.
– Frančiškanska prokuratura: 0,77 milj.
– Frančiškanski samostan Kostanjevica: 0,51 milj.
– Slovenska provinca družbe Jezusove: 0,45 milj.
– Frančiškanski samostan Ljubljana center: 0,41 milj.

Župnije:
– Izola: 0,80 milj.
– Ljubljana – Vič: 0,70 milj.
– Opatijsko – mestna župnija Celje: 0,93 milj.
– Dol pri Ljubljani: 0,55 milj.
– Ljubljana Polje: 0,44 milj.
– Beltinci: 0,40 milj.
– Črenšovci: 0,39 milj..
– Solčava: 0,38 milj.
– Šentjernej: 0,33 milj.

Karitas:
– Slovenska karitas: 3,89 milj.
– Zavod Pelikan Karitas: 3,87 milj.
– Zavod čebela Karitas: 2,85 milj.
– Nadškofijska karitas Maribor: 2,1 milj.
– Zavod Samarijan Karitas: 1,16 milj.
– Škofijska karitas Ljubljana: 0,50 milj.
– Škofijska karitas Koper: 0,35 milj.

Društva:
– Društvo Mohorjeva družba: 2,40 milj.
– Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov: 1,25 milj.
– Društvo Barka: 1,94 milj.
– SKAM – Skupnost katoliške mladine: 0,30 milj.
– Društvo kat. pedagogov Slovenije: 0,19 milj.
– Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote: 0,30 milj.
– Mladinski informacijski center: 0,24 milj.
– Mladinski ceh: 0,75 milj.

Podjetja:
– Družina d.o.o.: 1,92 milj.
– Radio Ognjišče d.o.o.: 1,23 milj.
– Mohorjeva, d.o.o.: 0,89 milj.
– Pogača d.o.o.: 0,70 milj.
– Metropolitana d.o.o.: 0,63 milj.
– Krekova družba za storitve d.o.o.: 0,39 milj.
– Ognjišče d.o.o.: 0,22 milj.

Skupaj:
● Škofije, SŠK in njihove organizacije: 95 milijonov
● Karitas: 25 milijonov
● Redovi in njihove organizacije: 25 milijonov
● Župnije in njihove organizacije: 50 milijonov
● Politični stranki NSi in SLS: 10 milijonov
● Teološka fakulteta: 15 milijonov
● Društva: 4 milijone
● Vojaški kurati: 2 milijona
● Skupaj: 226 milijonov
● Ostali: ???

Teološka fakulteta je del cerkve, finančno in pravno pa del javne univerze, zato sredstva te fakultete niso šla direktno cerkvi. Podobno velja za plačila vojaškim kuratom, saj so ti zaposleni v državni upravi in denar ne gre direktno cerkvi. Podatki o teh „cerkvenih prihodkih“ so ocenjeni in niso pridobljeni iz Supervizorja, kot ostali. Zneski v tabeli so zaokroženi.

Več o tem je v knjigi Denar je cerkveni bog.


Print pagePDF pageEmail page

O bogastvu cerkve

Nietzche:
Cerkev je največja korupcija, kar si jih je mogoče zamisliti.

Škof Hieronim:
Mi kar gorimo od pohlepa po denarju in medtem ko rohnimo proti denarju, polnimo vreče z zlatom in nič nam ni dovolj.

Kardinal Vagnozzi:
Samo s skupnimi močmi vseh treh varnostnih služb KGB, CIA in Interpola bi morda lahko dobili vsaj približen podatek o celotnem bogastvu Vatikana in kje vse se nahaja.