Cerkvena davčna oaza

Konec leta 2010 so imeli bogataši po svetu v davčnih oazah od okoli 17 tisoč milijard do dobrih 25 tisoč milijard evrov denarja, brez vštetih luksuznih nepremičnin in drugih dobrin. To je ocena ekonomista J. Henrya, ki tudi pravi, da je to neobdavčeno bogastvo primerljivo s skupno vrednostjo ameriškega in japonskega gospodarstva. Ali se je utaji davkov pridružil tudi Vatikan, saj je znani davčni raj na Kajmanskem otočju izvzel iz škofije Kingston na Jamajki in tam ustanovil novo škofijo ter jo podredil neposredno svetemu sedežu, njeno vodenje pa zaupal nekemu kardinalu, članu kolegija vatikanske banke. Zakaj je Vatikan to storil? Zakaj je ustanovil posebno škofijo za Kajmansko otočje? In zakaj jo je neposredno povezal s svetim sedežem oz. svojo banko?

Katoliška cerkev je svetovno znana po kršitvi Božje zapovedi Ne kradi! Seveda ne samo po kršitvi te zapovedi, temveč tudi po drugih. Krade revnim in daje bogatim!? Ali je tudi to funkcija posebne škofije na Kajmanskih otokih, škofije, ki obsega davčno oazo.

Koliko denarja od 25.000 milijard evrov, skritih v davčnih oazah odpade na cerkveno davčno oazo na Kajmanskih otokih? Ali na vatikansko banko, ki ima svoj sedež v Rimu? Kaj cerkev s tem denarjem financira? Vojno v Afganistanu? Rušenje komu-nističnega sistema na Kitajskem, kot je to delala v času hladne vojne na Poljskem in v Sovjetski zvezi? Mogoče tudi v Vietnamu … Ali pa rušenje moderne demokratične, laične države!

Sprega davčne oaze in Inštituta za verska dela garantira zaupnost in s tem uspešno skrivanje denarja in ostalih dragocenosti pred davčnimi organi. Zaupnost kot božja skrivnost!? Papež kot garant zlorab, davčnih utaj, kraj …?

 


Print pagePDF pageEmail page

O bogastvu cerkve

Nietzche:
Cerkev je največja korupcija, kar si jih je mogoče zamisliti.

Škof Hieronim:
Mi kar gorimo od pohlepa po denarju in medtem ko rohnimo proti denarju, polnimo vreče z zlatom in nič nam ni dovolj.

Kardinal Vagnozzi:
Samo s skupnimi močmi vseh treh varnostnih služb KGB, CIA in Interpola bi morda lahko dobili vsaj približen podatek o celotnem bogastvu Vatikana in kje vse se nahaja.