Začetna stran


Neizmerno bogata katoliška cerkev

Na svetu je huda kriza. Ljudje izgubljajo službe, podjetja propadajo, države se zadolžujejo, da bi omilile posledice krize. Marsikatera država bi že bankrotirala, če ne bi dobila zunanje pomoči. Srednji sloj vedno hitreje izginja in se spreminja v revnega. Revščina se veča, število lačnih že presega milijardo, vsako leto zaradi lakote umirajo milijoni, predvsem otroci. Po drugi strani pa je vedno več ekstremno bogatih. Globalizacija revščine narašča, lokalizacija bogastva tudi. Bankirji in drugi menedžerji si delijo mastne plače, dobički multinacionalk se bolj ali manj večajo.

Med multinacionalkami ima posebno mesto cerkev, predvsem katoliška. Čeprav je večina njenih članov vedno revnejša, pa celotno cerkveno premoženje znaša več 1.000 milijard evrov. To premoženje upravlja samo ena oseba, to je rimski škof – papež. Kdo od svetovnih voditeljev samostojno upravlja takšno bogastvo? Kriza cerkve ni posebej prizadela. Katoliška cerkev pa ni ‘,multinacionalka’ samo sedaj, temveč je to praktično od vsega začetka. »Mi kar gorimo od pohlepa po denarju in medtem ko rohnimo proti denarju, polnimo vreče z zlatom in nič nam ni dovolj,« je že v 4. stoletju izjavil po mnenju mnogih največji teolog vseh časov, škof sv. Hieronim, tudi avtor Vulgate. Cerkev je torej že v 4. stoletju hlepela po bogastvu in nabirala denar. Vse to se nadaljuje do danes, ko je cerkveno premoženje po vsem svetu vredno, kot že navedeno, več 1.000 milijard evrov. Če pa vzamemo še premoženje cerkvenih članov, ki po nauku cerkve tudi pripada njej oziroma katoliškemu bogu, pa je ta številka deset tisoče milijard evrov.

Podobno je v Sloveniji, saj je katoliška cerkev tudi tu zelo bogata. Njeno premoženje znaša stotine milijonov evrov, če ne že okoli milijarde evrov ali več. Katoliška cerkev v Sloveniji poseduje sama ali preko svojih organizacij deset tisoče hektarjev zemlje, predvsem gozdov, tisoče in tisoče zgradb … Čeprav je zelo bogata, ji Republika Slovenija vsako leto da še desetine milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, ali v obliki neposrednih finančnih sredstev ali pa kot davčne olajšave, in ji na ta način povečuje bogastvo. Ljudstvo vedno bolj strada, država pa financira neizmerno bogato cerkev. V čigavo korist dela država?

Ali je tudi Jezus iz Nazareta imel takšno premoženje, kot ga ima cerkev? Jezus je bil tesar in se je preživljal s svojim delom. Ni živel na račun države, kot to večinoma dela cerkev. Jezus je rekel: »Laže gre namreč kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.« (Lk 18,25)2 Ali: »Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.« (Mt 6,24) In še: »Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta molj in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo; nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo.« (Mt 6,19-21)

Ali bo papež prišel v nebesa? Ali bo vanj prišla cerkev?


Print pagePDF pageEmail page

O bogastvu cerkve

Nietzche:
Cerkev je največja korupcija, kar si jih je mogoče zamisliti.

Škof Hieronim:
Mi kar gorimo od pohlepa po denarju in medtem ko rohnimo proti denarju, polnimo vreče z zlatom in nič nam ni dovolj.

Kardinal Vagnozzi:
Samo s skupnimi močmi vseh treh varnostnih služb KGB, CIA in Interpola bi morda lahko dobili vsaj približen podatek o celotnem bogastvu Vatikana in kje vse se nahaja.